Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 1
lipca 2022 r. o zebranych dowodach i materiałach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy do
50 MW, zlokalizowana na terenie gminy Wierzbica,
powiat radomski, województwo mazowieckie”
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-07-04 10:31:36.
Data wprowadzenia: 2022-07-04 10:31:36
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót