Komunikaty i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia
13.10.2022 r. - Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia
strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu
13.10.2022r. na wniosek spółki Arsanit Sp. z
o.o. ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice
Śląskie, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie
„Zakładu produkcji płyt z polistyrenu EPS na
działkach o numerach ewidencyjnych – 2095/21 w
obrębie Wierzbica oraz 613/1 w obrębie
Rzeczków”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-10-17 12:41:31.
Data wprowadzenia: 2022-10-17 12:41:31
Opublikowane przez: Maciej Kotowski
« powrót