Komunikaty i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
14.02.2023 r. w sprawie zawiadomienia stron
postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie "Zakładu produkcji płyt
z polistyrenu EPS na działkach o nr ewid. 2095/21
w obrębie Wierzbica oraz 613/1 w obrębie
Rzeczków"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-02-27 10:44:43.
Data wprowadzenia: 2023-02-27 10:44:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót