Komunikaty i obwieszczenia

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6
marca 2023 r. znak: WI-I.7820.2.40.2022.JB o
wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa
Drogi Wojewódzkiej Nr 727 od km 61+255,00 do km
61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego
wiaduktu nad drogą przemysłową w miejscowości
Wierzbica w km 61+464 realizowana w ramach umowy
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegającej
na: rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą
przemysłową w miejscowości Wierzbica w km
62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi
przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727.”
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-06 14:31:16 | Data modyfikacji: 2023-03-06 14:32:21.
Data wprowadzenia: 2023-03-06 14:31:16
Data modyfikacji: 2023-03-06 14:32:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót