Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.08.2022 r. że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: WYZNACZENIE LOKALIZACJI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA KOLONIA OBRĘB WIERZBICA, GM. WIERZBICA, w dniu 15.06.2022r., wydane zostało postanowienie ZS.224.3.40.2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych
2022-08-08 14:10:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.07.2022 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.3.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA, na wniosek Gminy Wierzbica
2022-08-08 13:18:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.07.2022 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską i inną oczywistą omyłkę w załączniku graficznym w wydanej decyzji Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dotyczącej budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowy kanalizacji światłowodowej
2022-08-08 09:33:08
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2022-08-02 14:28:43
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - zawiadomienie stron postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zwiększenie wydajności instalacji do produkcji paliw alternatywnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 przy ul. Kościuszki 92 w Wierzbicy, Gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie"
2022-08-01 17:37:01
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o zakończyeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (0,4KV) NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 710, 712, 713, 714 I 715 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2022-07-20 10:41:59
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2022-07-20 10:31:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.07.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Zwiększeniu wydajności instalacji do produkcji paliw alternatywnych zlokalizowanych na działce o nr ewid. 2106/22 przy ul. Kościuszki 92 w Wierzbicy, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie". Obręb 0012 Wierzbica.
2022-07-20 07:41:43
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany
2022-07-05 14:21:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 1 lipca 2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy do 50 MW, zlokalizowana na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie”
2022-07-04 10:31:36
  ...więcej

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa z dnia 15.06.2022 r.
2022-06-15 14:13:09
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - wszczęcie postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego w miejscowości Zalesice obejmującej BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ
2022-06-10 14:50:48
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Pomorzany
2022-06-10 14:45:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności gruntu w obrębie Zalesice, Gmina Wierzbica
2022-06-10 09:59:12
  ...więcej

OGŁOSZENIE o naborze członków do Komisji Stypendialnej
2022-06-08 12:33:29
Wójt Gminy Wierzbica na podstawie § 3 ust. 12 Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, ogłasza nabór członków do Komisji Stypendialnej I. Podmio  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-06-02 11:31:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA SIECI KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15KV, BUDOWA SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4KV, BUDOWA ZŁĄCZ KABLOWO-POMIAROWYCH W RAMACH INWESTYCJI „PBW PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ ZE STACJI POLANY KOLONIA W M. KOLONIA POLANY GM. WIERZBICA –RE RADOM” NA DZIAŁKACH NR EWID. :2, 3, 33, 34/2, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 51/1 I 51/2 W MIEJSCOWOŚCI POLANY KOLONIA OBRĘB PLANY KOLONIA, GM. WIERZBICA, I NA DZIAŁKACH NR EWID: 10, 12, 36, 543, 545, 546, 559/1, 559/2, 561, 566, I 651 W MIEJSCOWOŚCI POLANY OBRĘB POLANY, GM. WIERZBICA
2022-05-30 14:24:32
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska obejmującej: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 1116 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2022-05-30 14:18:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2022-05-26 12:04:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA w sprawie zakończenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej w miejscowowści Polany Kolonia i Polany, gm. Wierzbica
2022-05-24 10:20:34
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 645
poprzednie     następne