Przetargi do 31.12.2021

Zapytanie ofertowe pn. Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
pn.: Zadanie I - „Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej Przedszkola i
Żłobka” oraz Zadanie II - „Dobudowa sali
Przedszkola w Wierzbicy”

Zaproszenie ofertowe wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

Załączniki

Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:27:46.
Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:27:46
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót