Przetargi do 31.12.2021

Zaproszenie ofertowe na realizację zadania pn.
Kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i
zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19
08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni
ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji.

Zaproszenie - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1, 3, 4 i 6

Załącznik nr 2 - badania i opinia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wzór porozumienia

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:04:59.
Data wprowadzenia: 2021-11-23 15:04:59
Opublikowane przez: Maciej Kotowski
« powrót