Zapytanie ofertowe pn. Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem położonej w miejscowości Dąbrówka Warszawska prowadzącej przez Sobków”.
2021-10-25 22:22:49
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla OSP"
2021-10-22 14:34:58
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji"
2021-10-20 09:30:21
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica oglasza przetarg pn. Zadanie I - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka” oraz Zadanie II - „Dobudowa sali Przedszkola w Wierzbicy”
2021-10-19 14:54:15
--- Identyfikator postępowania w miniportal.uzp.gov.pl:c2de7834-b808-4a18-b957-67e89d61617a ---  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2021-10-14 14:05:38
  ...więcej

Zapytanie ofertowe pn. Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 z oczyszczalni ścieków w Rzeczkowie Kolonii 78, Gmina Wierzbica
2021-10-13 18:57:37
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica”
2021-10-06 13:35:26
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2021-10-01 13:24:16
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. „Remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla OSP”
2021-09-23 14:23:00
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 oraz PSP w Dąbrówce Warszawskiej"
2021-09-21 11:40:47
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Wierzbicy przy ul. Krasickiego 14
2021-09-15 13:46:02
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 oraz PSP w Dąbrówce Warszawskiej"
2021-09-10 11:08:31
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: Wierzbica, działka nr 2083/4, lokal użytkowy o powierzchni 67,57 m2 położony na parterze budynku wielorodzinnego, wspólnoty mieszkaniowej nr 14 przy ul. Krasickiego
2021-09-08 07:35:43
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dobudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 413/3, 413/2, 413/41 w miejscowości Suliszka gm. Wierzbica”
2021-09-07 08:58:44
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Remont łazienki w remizie OSP w Zalesicach wraz z budową szamba szczelnego Zalesice 32D, 26-680 Wierzbica, Dz. nr ew. 188/9"
2021-09-03 13:44:31
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy"
2021-09-03 13:32:54
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na "Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy"
2021-09-03 13:17:18
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 085 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2021-08-31 12:48:36
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na zdanie pn. "Remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla OSP"
2021-08-09 16:21:35
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na zdanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej"
2021-08-09 15:16:36
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 676
poprzednie     następne