Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.02.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ewid. działki 1786 Wierzbica
2021-02-12 14:30:44
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ustny ograniczonym dla rolników indywidualnych na sprzedaż działki predysponowanej do funkcji terenów: obszar potencjalnego rozwoju funkcji leśnej oraz rozwoju wielofunkcyjnego z preferencjami dla funkcji rolniczej oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/6 o powierzchni 0,6900 ha położonej w obrębie geodezyjnym: Zalesice będącej własnością Gminy Wierzbica, nr księgi wieczystej RA1S/00023486/2
2021-01-08 12:34:55
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz obsługa urządzeń drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2021 roku"
2020-12-16 14:11:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2021 r."
2020-12-16 13:55:21
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
2020-12-10 20:45:42
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2021 rok
2020-12-09 14:43:19
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2021 r."
2020-12-03 00:33:31
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2021 rok
2020-12-03 00:28:41
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica’"
2020-12-01 23:40:25
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2021
2020-12-01 14:59:57
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych na terenie Gminy Wierzbica
2020-11-30 12:15:57
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK
2020-11-27 12:02:59
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.11.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego: Suliszka nr ewid. dz. 270, Suliszka nr ewid. dz. 290, Zalesice nr ewid. dz. 188/6
2020-11-10 14:19:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Gminnego Żłobka w Wierzbicy”
2020-11-02 16:08:13
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. ETAP II- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica”
2020-10-29 10:37:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Gminnego Żłobka w Wierzbicy”
2020-10-27 13:13:20
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.10.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 10/1, ul. Żeromskiego 34/10, ul. Krasickiego 21/8
2020-10-22 23:57:37
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn. "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi"
2020-10-20 14:57:15
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu na remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych budynku Urzędu Gminy na zadanie pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy”
2020-10-09 13:26:01
  ...więcej

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ścieków o kodzie 19 08 05 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2020-09-23 14:39:53
  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 676
poprzednie     następne