Zawiadomienia i projekty

Zawiadomienie, że w dniu 21 grudnia 2021 r. o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się L Sesja Rady Gminy
Wierzbica

Wierzbica, 2021-12-15

OP. 0002. 16. 2021

 


Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy w dniu 21 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. odbędzie się L sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.


Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt Nr 1).
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. (Projekt Nr 2) .
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 (Projekt Nr 3. ) .
5. Zamknięcie obrad.

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
RADY GMINY
WIERZBICA
/-/ Małgorzata Winiarska

Treść zawiadomienia

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2021-12-17 09:39:53 | Data modyfikacji: 2021-12-17 09:40:34.
Data wprowadzenia: 2021-12-17 09:39:53
Data modyfikacji: 2021-12-17 09:40:34
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót