Zawiadomienia i projekty

Zawiadomienie, że w dniu 04 marca 2022 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica
odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Wierzbica

Treść zawiadomienia

PROJEKT NR 1 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2022

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

PROJEKT NR 3 - Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PROJEKT NR 5 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części strychu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach, na czas oznaczony powyżej 3 lat

PROJEKT NR 6 - Uchwała w sprawie ustalenia wyskości stawek za oczyszczanie nieczystości płynnych dla odbiorców usług, którzy własnym transportem (samochodem asenizacyjnym) dowożą ścieki do oczyszczalni ścieków w Wierzbicy

PROJEKT NR 7 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbica uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

PROJEKT NR 8 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wierzbica

PROJEKT NR 9 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach

PROJEKT NR 10 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach

PROJEKT NR 11 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Zalesice

PROJEKT NR 4 - Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-01 07:58:00.
Data wprowadzenia: 2022-03-01 07:58:00
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót