Przetargi 2022

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A

Wójt Gminy Wierzbica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


Do sprzedaży przeznacza się:

działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Wierzbicy stanowiące własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 52.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 5.200,00 zł
2. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
cena wywoławcza 50.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 5.000,00 zł
3. działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
cena wywoławcza 48.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 4.800,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 24.02.2022 roku o godzinie 10.00.

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w dzienniku urzędowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy,  ul. Kościuszki 73 pokój 22, tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2022-01-18

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o niezawarciu umowy

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-01-19 14:21:18 | Data modyfikacji: 2022-01-19 14:27:54.
Data wprowadzenia: 2022-01-19 14:21:18
Data modyfikacji: 2022-01-19 14:27:54
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót