Przetargi 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji, pn.:
"Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w
Suliszce na Centrum Lokalnej Kultury Rekreacji i
Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej"

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-23 19:51:49.
Data wprowadzenia: 2022-03-23 19:51:49
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót