Przetargi 2022

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji
pn.: "Termomodernizacja i remont budynku na
stadionie w Wierzbicy i utworzenie w nim Centrum
Aktywności"

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty + Załączniki

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:57:11 | Data modyfikacji: 2022-04-06 13:59:56.
Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:57:11
Data modyfikacji: 2022-04-06 13:59:56
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót