Przetargi 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie usługi
polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych
do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do
Radomia oraz do oddziałów specjalnych w
Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy”

Treść zapytania

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (we

Wzór umowy (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:22:37.
Data wprowadzenia: 2022-08-18 14:22:37
Opublikowane przez: Maciej Kotowski
« powrót