Przetargi 2023

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą:
Kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i
zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19
08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni
ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1, 3, 4, 6

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Roman Ankurowski | Data wprowadzenia: 2023-10-24 10:36:36.
Data wprowadzenia: 2023-10-24 10:36:36
Autor: Roman Ankurowski
Opublikowane przez: Maciej Kotowski
« powrót