Przetargi 2023

Zaproszenie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji
projektowej obejmującej: - przebudowę/budowę
drogi gminnej ul. Jodłowej w m. Ruda Wielka (dz.
nr ewid. 651 obręb ewid. Ruda Wielka jedn. ewid.
Wierzbica) – odcinek o długości ok. 950 m"

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Mapa

informacja z otwarcia ofert ul. Jodłowa Ruda Wielka.pdf

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Jodłowa Ruda WIelka.pdf

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-02 09:11:07.
Data wprowadzenia: 2023-11-02 09:11:07
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót