Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków Kolonia
2023-09-26 08:33:17
Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-294ab8eb-304a-11ee-9aa3-96d3b4440790 Identyfikator postępowania: ocds-148610-294ab8eb-304a-11ee-9aa3-96d3b4440790 Nu  ...więcej

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią”- powt 2.
2023-09-26 08:31:15
Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6db9239d-2a1a-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator postępowania ocds-148610-6db9239d-2a1a-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Numer re  ...więcej

Pokazano 21 - 22 z 22
poprzednie