bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA o
zakończyeniu postępowania dowodowego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na BUDOWIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (0,4KV)
NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 710, 712, 713, 714 I
715 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY,
GM. WIERZBICA
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-20 10:41:59.
Data wprowadzenia: 2022-07-20 10:41:59
Opublikowane przez: Joanna Sowa

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl