bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.07.2022 r. o wydaniu postanowienia
prostującego oczywistą omyłkę pisarską i
inną oczywistą omyłkę w załączniku
graficznym w wydanej decyzji Nr 7/2019 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym dotyczącej budowy i przebudowy
sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,
przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia oraz budowy kanalizacji światłowodowej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:33:08.
Data wprowadzenia: 2022-08-08 09:33:08
Opublikowane przez: Maciej Kotowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl