bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
05.08.2022 r. że w toku postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: WYZNACZENIE LOKALIZACJI DROGI
WEWNĘTRZNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 1908,
1909, 1910, 1911, 1912, 1913 W MIEJSCOWOŚCI
WIERZBICA KOLONIA OBRĘB WIERZBICA, GM.
WIERZBICA, w dniu 15.06.2022r., wydane zostało
postanowienie ZS.224.3.40.2022 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-08 14:10:50.
Data wprowadzenia: 2022-08-08 14:10:50
Opublikowane przez: Maciej Kotowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl