bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
08.08.2022 r., że w dniu 08.08.2022 roku wydana
została decyzja RI.6733.5.2022 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: BUDOWIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA (0,4KV)
NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 710, 712, 713, 714
I 715 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY,
GM. WIERZBICA

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-12 10:30:49 | Data modyfikacji: 2022-08-12 10:35:17.
Data wprowadzenia: 2022-08-12 10:30:49
Data modyfikacji: 2022-08-12 10:35:17
Opublikowane przez: Maciej Kotowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl