bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.08.2022 r., że w dniu 12.08.2022 roku wydana
została decyzja RI.6733.4.2022 w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na: WYZNACZENIU LOKALIZACJI DROGI
WEWNĘTRZNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID. 1908,
1909, 1910, 1911, 1912, 1913 W MIEJSCOWOŚCI
WIERZBICA KOLONIA OBRĘB WIERZBICA, GM.
WIERZBICA

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-12 10:39:50.
Data wprowadzenia: 2022-08-12 10:39:50
Opublikowane przez: Maciej Kotowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl