bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
16.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Elektrownia fotowoltaiczna Wierzbica o mocy do
50 MW, zlokalizowana na terenie gminy Wierzbica,
powiat radomski, województwo mazowieckie”
planowanego na terenie działek o numerach
ewidencyjnych: 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2096/4,
2096/5, 2096/7, 2096/8, 2096/10, 2096/12, 2096/13,
2100, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106/18 w obrębie
Wierzbica, 261/7, 261/8, 262/4, 263/5, 263/6,
264/4, 265/4, 266/4 w obrębie Rzeczków

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-16 14:18:30.
Data wprowadzenia: 2022-08-16 14:18:30
Opublikowane przez: Maciej Kotowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl