bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Utwardzenie
drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia”
Dz. nr 1561/4 i 1604 na odcinku 570 m.

Treść zaproszenia ofertowego

Wzór oferty

Wzór umowy

Przedmiar

Przedmiar (.ath)

Mapa poglądowa

Specyfikacja techniczna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dotycząca Zamówień Publicznych ( poniżej 30.00 euro)

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-06-25 12:09:08 | Data modyfikacji: 2021-06-25 12:15:06.

Zobacz:
 Przetargi 2023 .  Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-06-25 12:09:08
Data modyfikacji: 2021-06-25 12:15:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl