bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości
1 085 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaproszenie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Uchwała Nr XLIII/256/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2021 roku długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr 3.1.a/59/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wierzbica

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:48:36 | Data modyfikacji: 2021-08-31 12:58:43.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-08-31 12:48:36
Data modyfikacji: 2021-08-31 12:58:43
ObowižEzuje od: 2021-08-30
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl