bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zaproszenie do złożenia oferty na "Budowę
oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego
pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w
Wierzbicy"

Treść zaproszenia ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz robót

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar

Projekt budowlany

Projekt techniczny

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:17:18.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:17:18
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl