bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Remont łazienki w
remizie OSP w Zalesicach wraz z budową szamba
szczelnego Zalesice 32D, 26-680 Wierzbica, Dz. nr
ew. 188/9"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar

Protokół z postępowania dotyczącego wyboru ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:44:31.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-09-03 13:44:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl