bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju
opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy
ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul.
Kościuszki 73 oraz PSP w Dąbrówce
Warszawskiej"

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 2.1 - Protokół odbioru

Załącznik 3 i 4 - Formularz oferty i Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wersja edytowalna

Załącznik nr 5 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert (NIEAKTUALNE)

Informacja z otwarcia ofert (AKTUALNE)

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-21 11:40:47.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-09-21 11:40:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl