bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Budowa i
przebudowa napowietrznej sieci
elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego
przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica, gmina
Wierzbica”

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - przedmiar robót

Załącznik nr 3 - projekt wykonawczy

Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:26 | Data modyfikacji: 2021-10-06 13:36:05.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-10-06 13:35:26
Data modyfikacji: 2021-10-06 13:36:05
Opublikowane przez: Joanna Sowa

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl