bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usługa
odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów
ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu
oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji"

Treść zaproszenia ofertowego + SWZ

Załączniki nr 1, 3, 4, 6

Załącznik nr 2 - Badanie + opinia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-20 09:30:21.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-10-20 09:30:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl