bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Wybory i referenda strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
Protokół z wyborów do Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 października 2018 r sporządzony przez
Gminną Komisję Wyborczą w Wierzbicy
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:14:05.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Wierzbica
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:07:02 | Data modyfikacji: 2018-10-24 15:14:43.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w Gminie Wierzbica
powołanych do wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-16 10:32:05 | Data modyfikacji: 2018-10-16 13:48:09.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds.
ustalenia wyników głosowania w Gminie Wierzbica
powołanych do wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:35:21.
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu
spisu wyborców
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-05 09:21:55.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w
obwodzie i obwodowych komisji ds. ustalania
wyników głosowania w obwodzie w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:04:47.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1
października 2018 roku o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Wierzbica zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 11:46:19.
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji w Wierzbicy z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie ustalenia
formatu i treści kart do głosowania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 11:26:27.
Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej z
dnia 1 października 2018 roku w sprawie
przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Wierzbica zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 11:15:48.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 11:11:32.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września 2018 w sprawie losowania, które
odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o
godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:14:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 5
września 2018 roku w sprawie przekazania
informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I o
numerach oraz granicach obwodów głosowania,
siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
utworzonych Postanowieniem Komisarza wyborczego w
Radomiu I Nr DRD-532/64/18 z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego poz. 5572) , a także
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:43:39 | Data modyfikacji: 2018-09-19 08:44:14.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w postanowieniu
Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 10
września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Wyborczej w Wierzbicy
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-17 15:10:17.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy o
terminach dyżurów
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:44:52.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 07:40:25 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:16:25.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I w dniu
30 sierpnia 2018 roku o numerach, granicach
obwodów głosowania i siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:49:32 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:10:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27
sierpnia 2018 roku w sprawie: wykazu miejsc na
terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
oraz plakatów wyborczych, w związku z wyborami
do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:50:24 | Data modyfikacji: 2018-08-28 10:54:04.
Informacja o wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:42:49 | Data modyfikacji: 2018-08-29 07:54:44.
Obwieszczenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24
sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów
do Rady Gminy Wierzbica zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:26:09 | Data modyfikacji: 2018-08-29 07:50:46.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z 16 sierpnia
2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i
granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej
Komisji Wyborczej
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:22:55.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w
sprawie podziału województwa mazowieckiego na
okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:14:29.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018 roku. Na podstawie art. 374 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje
się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91
Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na
obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad
gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego
Warszawy
 Treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:38:35.

Zobacz:
   Wybory 2011 rok
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory do Samorządu Terytorialnego 2014r.
   Wybory Prezydenta RP 2015
   Referendum ogólnokrajowe 2015
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Data wprowadzenia: 2018-06-19 14:38:35
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl