bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi strona główna 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2020 r.
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-04-30 14:04:22.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2019 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:54:19.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2018 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:11:15.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2017 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:31:02.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2016 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:30:40.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2015 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:27:49.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2014 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:26:17 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:27:25.

Zobacz:
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   Poziomy recyklingu
   Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:26:17
Data modyfikacji: 2019-03-27 09:27:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl