bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi strona główna 

Poziomy recyklingu
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania osiągnięte przez Gminę Wierzbica
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:44:09 | Data modyfikacji: 2019-06-13 09:12:24.

Zobacz:
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   Poziomy recyklingu
   Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:44:09
Data modyfikacji: 2019-06-13 09:12:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl