bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy strona główna 

Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, iż Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL), co zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wojewódzkich (BIP) oraz w ogólnopolskich dziennikach prasowych o następującej treści:


10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.


Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.


Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl


Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że przez teren gminy będzie przechodzić częściowo linia kolejowa tj. ciąg 6, linia nr 84, arkusz 1, której przebieg można zobaczyć na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k06


Szczegółowe mapy planowanej linii kolejowej tj. ciąg 6, linia nr 84 można pobrać tutaj.


Informacja z dnia 17 lutego 2020 roku zamieszczona na stronie www.wierzbica.pl: http://www.wierzbica.pl/ugwierzbica/?p=30735

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-04 14:34:18.
Informacja z zebrania przeprowadzonego 6 marca
2020 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:32:02.

Zobacz:
   Konsultacje ws. rozbudowy dróg na terenie Gminy Wierzbica
   Konsultacje Program Rewitalizacji
   Konsultacje ws. zmiany nazwy ulicy
   Konsultacje ws. zmiany Statutu Sołectw
   Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
   Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Projektu Programu Rewitalizacji
Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:32:02
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl