L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe27982
2Sesje Rady Gminy24834
3Transmisja Sesji Rady Gminy24664
4Rada Gminy22121
5Komisje Rady Gminy20823
6Jednostki organizacyjne20355
7Wójt Gminy Wierzbica19556
8Podatki i opłaty19048
9Numery telefonów18188
10Referaty i samodzielne stanowiska17059
11Jednostki pomocnicze16384
12Przewodniczący Rady Gminy16080
13Strategie15936
14Gospodarka odpadami komunalnymi15878
15Kierownictwo Urzędu Gminy15540
16Wyszukiwarka15062
17Redakcja Biuletynu13939
18Instrukcja obsługi13666
192021 rok13448
20Wzory wniosków12587
21Statuty Sołectw11913
22Publiczne Szkoły Podstawowe9651
23Gminne Przedszkola Publiczne9164
242020 rok8778
25Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej8571
26Komisja Rewizyjna8493
27Komisja Budżetu i Finansów8303
2820068155
29Komisja ds Społeczno - Gospodarczych8129
3020077912
31Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)7888
3220057851
33Referat Finansów (FN)7718
3420047666
35Radca Prawny (RP)7660
3620047635
3720057547
38Główny specjalista d.s. inwestycji (SP)7151
39Gminny Ośrodek Kultury7097
40Gminna Biblioteka Publiczna7088
4120067071
42Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej6671
43Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI)6632
44Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)6567
45Konsultacje z Mieszkańcami Gminy6298
46Referat Finansów (FN)6291
47Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica6162
48Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko5756
4920175651
50Sekretarz Gminy5436
51Referat Organizacyjno –Prawny (OP)5225
52Skabnik5167
53Referat Oświaty (RO)5163
5420185052
5520184947
5620194926
57Referat Organizacyjno –Prawny (OP)4919
58Kontrola i audyt4762
59Taryfy za wodę, ścieki i ciepło4750
60Podatek od środków transportowych4701
61Rada Gminy Wierzbica 2018 - 20234355
6220164332
63Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4319
6420194145
65Zwrot podatku akcyzowego4013
66Raport o stanie gminy3938
6720143930
68Zamówienia publiczne3844
6920133820
70Dostęp dla osób niepełnosprawnych 3819
71Sprawozdania3740
72Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych3695
73Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową3638
7420153628
75Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową3468
7620153412
77Oświadczenia majątkowe za 2018 rok3374
7820163359
7920163350
80Wykonanie budżetu3339
81Oświadczenia majątkowe za 2018 rok3334
8220203316
8320153288
8420153285
8520213279
8620163233
8720163188
8820173182
89Uchwała budżetowa3172
90Projekt budżetu3113
9120173089
92Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku3080
9320183070
94Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku2957
9520202931
9620172918
9720172906
98Komisja Skarg, Wniosków i Petycji2868
9920182850
100Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków2840
101Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2831
102Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2829
103Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2823
10420182806
10520222806
106Odtworzenie aktu stanu cywilnego2759
107Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2721
108Sprawozdania2708
109WPF 2018 - 20262609
11020182605
111Zakład Wodociągów i Kanalizacji2571
11220192511
113Uchwała budżetowa2452
114Gminny Żłobek w Wierzbicy2417
115Zmiany budżetu2414
11620182395
117Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku2364
118Wykonanie budżetu2354
119Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową2287
12020202264
12120212240
12220192037
123Deklaracja dostępności1952
12420191947
12520191922
126Uchwała budżetowa1902
127Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1848
12820191837
129Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania1832
130WPF 2019 - 20261783
13120191781
132Projekt uchwały1774
133Wykonanie budżetu1763
134Sprawozdania1734
135Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku1731
13620201708
137Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1689
138Wydanie dowodu osobistego1682
139Sprawozdania1671
140Zmiany budżetu1658
141Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)1657
142Wykonanie budżetu1602
143Oświadczenia majątkowe za 2020 rok1598
14420201591
145Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego1566
146Uchwała budżetowa1544
14720201533
148Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku1525
149Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego1521
150Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową1468
151Zawarcie związku małżeńskiego1439
152Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1434
15320211415
154Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1406
15520201357
156Wymeldowanie z pobytu stałego1355
157Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego1353
15820221351
159Koordynator dostępności1345
160Sprostowanie aktu stanu cywilnego1329
161Zameldowanie na pobyt stały1316
162Wpisanie do rejestru wyborców1309
163Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą1296
164Zgłoszenie urodzenia dziecka1295
165Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej1291
166Udostępnianie danych z rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców1288
167Zaświadczenie o stanie cywilnym1286
168Uznanie dziecka1285
169Uzupełnienie aktu stanu cywilnego1279
170Zameldowanie na pobyt czasowy1277
171Zmiana imienia lub nazwiska1273
172Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania1271
173Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego1266
17420201265
175Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu1252
176Zgłoszenie zgonu1250
177Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie1233
178Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi1230
179Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu1230
180Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności1219
181Wymeldowanie z pobytu czasowego1210
182Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1169
18320211154
18420211080
18520211004
1862021948
187Sprawozdania883
1882021842
1892021826
1902022 rok791
191Uchwała budżetowa737
192Projekt budżetu734
1932022727
194Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową679
195Emisja obligacji654
196Taryfy za ciepło602
1972022590
198Taryfa za wodę i ścieki542
199Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.532
200Projekt budżetu na 2022508
201Opinie RIO504
2022022462
2032022429
2042022243
205Wykonanie budżetu243
206Sprawozdania231
207Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych82
2082023 rok64