2005

Zarządzenie Nr 1/2005
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:03:34.
Zarządzenie Nr 2/2005
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:05:10.
Zarządzenie Nr 4/2005
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:06:39.
Zarządzenie Nr 5/2005
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:08:15.
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:09:34.
Załącznik do zarządzenia Nr 6/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:10:26.
Zarządzenie Nr 7/2005
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:11:12.
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie przedłożenia
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
za 2004 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 08:12:22.
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie zmian w budżecie
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:09:14.
Zarządzenie Nr 10/2005 w w sprawie powołania
komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i
trybu pracy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:10:38.
Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie ustalenia
planów finansowych przedszkoli na 2005 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 08:54:33.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 08:58:02.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 08:59:04.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:00:40.
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:06:13.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:07:03.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:16:43.
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie ustalenia
planów finansowych szkół na 2005 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:09:26.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:10:22.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:11:05.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:11:41.
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:12:41.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:13:33.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:17:53.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:18:30.
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:19:12.
Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12/2005
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-23 09:19:53.
Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia wyboru ofert na
realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873) o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:12:53.
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia wyboru ofert na
realizację zadań publicznych powierzonych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U.
Nr 96, poz.873) o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:17:24.
Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie określenia
instrukcji i zakresu działania archiwum
zakładowego w Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:19:03.
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2004 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:20:36.
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-17 13:21:45.
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 11:32:00.
Zarządzenie Nr 19/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 11:33:38.
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:35:49 | Data modyfikacji: 2005-09-08 14:37:42.
Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:37:25.
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:39:31.
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:40:10.
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:40:50.
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajęcego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:41:41.
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:44:05.
Załącznik do zarządzenia Nr 27/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-08 14:45:25.
Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:12:31 | Data modyfikacji: 2005-10-20 08:15:55.
Załącznik do zarządzenia Nr 28/2005.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:13:38 | Data modyfikacji: 2005-10-20 08:16:15.
Zarządzenie Nr 29/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:15:16 | Data modyfikacji: 2005-10-20 08:16:29.
Zarządzenie Nr 30/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:17:24.
Zarządzenie Nr 31/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:18:09.
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenie.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:22:29.
Zarządzenie Nr 33/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:27:03.
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-10-20 08:28:21.
Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie: przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:26:03.
Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie: przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:27:28.
Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie: przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:29:55 | Data modyfikacji: 2006-01-12 11:30:52.
Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie: przeprowadzenia
kontroli zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:32:07.
Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:33:47.
Zarządzenie Nr 40/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:34:51.
Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie : zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:36:27.
Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:37:44.
Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:38:41.
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:39:31.
Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:40:28.
Zarządzenie Nr 47/2005.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:41:04.
Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:41:53.
Data wprowadzenia: 2006-01-12 11:41:53
Opublikowane przez: Krzysztof Pater