2011-09-20 18:26:11
 Wierzbica, 2011 wrzesień 19 ZARZĄDZENIE Nr. 44/2011 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 19 września 2011 roku Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 roku Nr. 21 poz.  ...więcej

2011-09-05 11:06:19
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 01 września  2011 roku   o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełno  ...więcej

2011-08-25 17:44:57
 INFORMACJA Nabór kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych prowadzony jest wyłącznie przez komitety wyborcze. Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych może dokonać pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez nie  ...więcej

2011-08-25 10:10:41
KALENDARZ WYBORCZY Do dnia 20 sierpnia 2011 r. — zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego.Do dnia 22 sierpnia 2011 r. — powołanie okręgowych komisji wyborczych.Do dnia 30 sierpnia 2011 r. do godz. 24.00 — z  ...więcej

2011-08-24 09:05:38
INFORMACJA WYBORCZA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. osobom posiadającym orzeczenie o niepełn  ...więcej

2011-08-24 09:04:43
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych,  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6