Pomoc publiczna

Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2021 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-30 08:27:22.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2021 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-30 08:22:50.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
(Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) Wójt Gminy
Wierzbicy podaje do publicznej wiadomości wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2020 r.
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:45:56.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009
(Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) Wójt Gminy
Wierzbicy podaje do publicznej wiadomości wykaz
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2020 r.
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-27 08:09:51.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2020 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:11:36.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:09:45.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:08:23.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2019 roku
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:06:36 | Data modyfikacji: 2020-05-29 11:30:30.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2018 roku
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:42:27.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2018 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:30:03.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2017 roku
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:48:42.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
od opłat w 2017 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożone na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych ze
wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-05 11:45:50.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2016 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:13:21.
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w
2016 roku
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-21 12:44:29.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2015 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 14:04:06 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:49:43.
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy
publicznej w 2014 roku
 Wykaz osób

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 10:12:30.
Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w 2013 roku udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz
ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny
umorzenia.
 Wiadomość Wójta Gminy Wierzbica

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:17:21 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:13:57.
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy
publicznej w 2013 roku
 Wykaz osób

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:13:31 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:16:57.
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w 2012 r. udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na
raty
 Wiadomość Wójta Gminy Wierzbica

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:44:28 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:19:11.
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy
publicznej w 2012 roku
 Wykaz osób

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:41:46 | Data modyfikacji: 2015-07-27 10:20:51.
Data wprowadzenia: 2013-05-31 14:41:46
Data modyfikacji: 2015-07-27 10:20:51
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski