2014-12-02 18:07:54
Protokół WYNIKÓW głosowania i wynikÓW wyborów Wójta Gminy Wierzbica.  ...więcej

2014-11-19 13:13:18
 U C H W A Ł A  Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy  z dnia 18 listopada 2014 r  o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach  Wójta Gminy Wierzbica  w dniu 30.listopada 2014 r.  ...więcej

2014-11-18 12:04:59
Wybory Wójta Gminy Wierzbica  ...więcej

2014-11-18 11:58:45
WYBORY DO Rady Gminy Wierzbica  ...więcej

2014-10-29 14:09:30
Obwieszcenie 2  ...więcej

2014-10-29 14:08:50
Obwieszcenie 1  ...więcej

2014-10-27 18:53:06
 UCHAWAŁA nr 5/2014  Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy  z dnia 22 października 2014 roku  w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych   ...więcej

2014-10-23 13:11:03
 UCHWAŁA NR 4  Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy  z dnia 23.10.2014 r  w sprawie nadania w drodze losowania numerów listom wyborczym  zgłoszonym do Gminnej Komisji Wyborczej  ...więcej

2014-10-23 13:06:48
  UCHWAŁA Nr 3  Gminnej Komisji Wyborczej  z dnia 13 października 2014 r  w sprawie skreślenia Pani Berty Krawczyk z listy kandydatów na radnych do Rady Gminy   Gminy Wierzbica w okęgu  ...więcej

2014-10-21 13:04:03
Wierzbica 20.10.2014 r INFORMACJA Informuję Pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy zarejestrowali listy wyborcze do Rady Gminy Wierzbica, oraz osoby upoważnione do rejestracji tych list, że w dniu 22.października bież  ...więcej

2014-10-03 14:20:19
 Wpisanie do rejestru wyborców na wniosek  ...więcej

2014-09-29 10:18:10
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy o terminach dyżurów  ...więcej

2014-09-15 11:06:48
Obwieszczenie Marszałka Wojewódzstwa Mazowieckiego  ...więcej

2014-09-05 10:38:17
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezy  ...więcej

2014-09-05 10:30:48
 OBWIESZCZENIEWójta Gminy Wierzbica z dnia 01 września 2014 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wybor&oacu  ...więcej

2014-09-05 10:29:09
 OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Wierzbica z dnia 01 września 2014 roku  w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitet  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16