Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową

Uchwała Nr Ra. 448.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Wierzbica projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:27:12.
Uchwała Nr Ra. 447.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Wierzbica projekcie Uchwały
Budżetowej za rok 2014
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:22:18 | Data modyfikacji: 2015-10-01 08:28:29.
Uchwała Nr Ra. 356.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 września 2013 roku w sprawie opinii
przedłożonej przez Wójta Gminy Wierzbica.
Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2013, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planów finansowych
instytucji kultury i SP ZOZ
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:21:24.
Uchwała Nr Ra. 157.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy w Wierzbicy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:17:57.
Uchwała Nr Ra. 67.2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Wierzbica
kwoty długu w latach objętych Wieloletnią
Prognozą Finansową
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:15:39.

Zobacz:
 Projekt budżetu .  Uchwała budżetowa .  Zmiany budżetu .  Wykonanie budżetu .  Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:15:39
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski