2016

Stawka podatku leśnego w 2016 r. wynosi 42,1894
zł od jednego hektara lasu.

Podstawa prawna:


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, oblicznej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. 


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wynosiła 191,77 zł na 1m3.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 11:08:48.
Wzory deklaracji

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Wzór informacji w sprawach podatku leśnego

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych

ZL-1/B Dane o zezwoleniach podatkowych w podatku leśnym

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 11:08:57.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-04 11:08:57
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski