2019

Wzory wniosków:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

UPL-1P Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:53:23.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:55:48.
Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:56:15.
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:56:41.
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:57:15.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:57:15
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski