2019

Stawka podatku leśnego w 2019 r. wynosi 42,2356 zł od jednego hektara lasu

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz
z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:02:58 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:03:46.
Wzory wniosków:

DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

UPL-1P Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:07:28.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:12:54.
Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:14:38.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:14:38
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski