Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2020 r.
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-04-30 14:04:22.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2019 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:54:19.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2018 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:11:15.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2017 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:31:02.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2016 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:30:40.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2015 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:27:49.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wierzbica za 2014 rok
 Treść analizy

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:26:17 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:27:25.
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:26:17
Data modyfikacji: 2019-03-27 09:27:25
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski