2020

Stawka podatku leśnego w 2020 r. wynosi 42,7328
zł od jednego hektara lasu

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:46:59 | Data modyfikacji: 2020-01-20 10:22:01.
Wzory wniosków:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

UPL-1P Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:48:43.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:02:06.
Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:04:44.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-17 10:04:44
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski