Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
12 lipca 2020 r. - II tura

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wierzbicy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wierzbicy Osiedle

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rudzie Wielkiej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Łączanach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Dąbrówce Warszawskiej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Polanach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zalesicach

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:54:07.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
30 czerwca 2020 roku o ponownym głosowaniu w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:38:15.
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
28 czerwca 2020 r. - Gmina Wierzbica

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wierzbicy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wierzbicy Osiedle

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rudzie Wielkiej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Łączanach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Dąbrówce Warszawskiej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Polanach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zalesicach

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-29 15:57:21.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 12:22:15.
Postanowienie Nr 97/2/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
2 w gminie Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 12:16:31.
Postanowienie Nr 97/1/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
4 w gminie Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 12:15:10.
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji
Wyborczych

Szkolenie Nr 1

Szkolenie Nr 2

Szkolenie Nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:47:05.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości

Postanowienie Nr 97/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gminie Wierzbica

 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:43:29.
Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-17 11:49:25.
Postanowienie Nr 97/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:37:46.
Informacja o liczbie osób powołanych w skład
komisji obwodowych w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:47:14.
Protokół z losowania obwodowej komisji wyborczej
Nr 4, 5, 7
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-15 12:27:00.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r. w wyborach zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:57:46.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i
losowaniu
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:35:51 | Data modyfikacji: 2020-06-15 15:54:14.
Informacja Wójta Gminy Wierzbica o sposobie
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach na Prezydenta
RP
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:57:04.
Informacja o możliwości skorzystania przez
każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu
głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść informacji z dnia 3 czerwca 2020 roku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:49:30.
Zgłoszenie indywidualne kandydatów do Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r.
 Treść zgłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:15:48 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:17:17.
Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
 Treść zgłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:15:02.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
 Treść zgłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:08:44.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:59:05.
Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:40:13.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-05-08 10:33:25.
Postanowienie Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 roku
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:56:39.
Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Wierzbica
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:52:41.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-16 13:22:55.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
14.04.2020 roku w celu powołania w gminie
Wierzbica obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:50:52 | Data modyfikacji: 2020-04-14 15:33:05.
Informacja Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14
kwietnia 2020 roku w związku z rozszerzeniem
kręgu osób uprawnionych do głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, podaję
do wiadomości wyborców informację o
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:52:38.
Ogłoszenie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26
marca 2020 roku w sprawie przyjmowania przez
urzędników wyborczych za pośrednictwem
urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 13:54:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9
kwietnia 2020 roku o podaniu do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 13:48:10 | Data modyfikacji: 2020-04-09 13:53:01.
Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-04 21:58:43 | Data modyfikacji: 2020-04-04 22:07:38.
Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27
marca 2020 roku w sprawie pytań dotyczących
sporządzania przez urzędy gminy aktów
pełnomocnictwa w czasie gdy wprowadzony jest stan
epidemii
 Treść pisma DRD-511/1/23/20

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:27:39.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Pobierz wniosek

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:06:21.
Data wprowadzenia: 2020-03-02 12:06:21
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski