2021

Stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi 43,3048
zł od jednego hektara lasu

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1m3.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:39:20 | Data modyfikacji: 2021-01-20 08:25:03.
Wzory wniosków:

DL-1 - Dekalarcja na podatek leśny 2021.XLS

ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2021.XLS

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2021.XLS

IL-1 - Informacja o lasach 2021.XLS

ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2021.XLS

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2021.XLS

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników 2021.XLS

UPL-1P - Pełnomocnitwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 2021.XLS

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:41:20.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:42:22.
Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:43:26.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-19 22:43:26
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski