Zaproszenie ofertowe pn. "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wierzbica w roku 2024"
2023-12-22 12:28:32
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wierzbica w 2024 r."
2023-12-22 12:27:09
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. „Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2024 r.”
2023-12-14 08:11:12
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Sprzedaż i dostawa nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego w 2024 r.”
2023-12-12 15:14:06
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2024 r."
2023-11-27 15:11:06
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Transport i rozłożenie destruktu asfaltowego przeznaczonego do naprawy drogi gminnej w miejscowości Rzeczków na terenie Gminy Wierzbica"
2023-11-09 12:08:57
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. „Utworzenie stołówki szkolnej w zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Orła Białego w Rudzie Wielkiej”
2023-11-02 09:40:54
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: - przebudowę/budowę drogi gminnej ul. Jodłowej w m. Ruda Wielka (dz. nr ewid. 651 obręb ewid. Ruda Wielka jedn. ewid. Wierzbica) – odcinek o długości ok. 950 m"
2023-11-02 09:11:07
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesice obręb ewid. Zalesice dz. nr ewid. 728 jednostka ewid. Wierzbica - odcinek o długości ok. 300m"
2023-10-27 14:39:19
  ...więcej

Zapytanie na złożenie pisemnej oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
2023-10-25 10:45:39
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej”
2023-10-25 07:38:43
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej” Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https:/  ...więcej

Modernizacja Samochodu Pożarniczego STAR 266 dla OSP Łączany
2023-10-25 07:28:00
Modernizacja Samochodu Pożarniczego STAR 266 dla OSP Łączany   Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49b2bddd-728d-11ee-9aa3-96d3b4440790      ...więcej

Wójt Gminy Wierzbicaogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wierzbica, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem
2023-10-24 13:26:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
2023-10-24 10:36:36
  ...więcej

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej
2023-10-09 17:22:01
Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edd11fd3-66ab-11ee-9aa3-96d3b4440790 Identyfikator postępowania: ocds-148610-edd11fd3-66ab-11ee-9aa3-96d3b4440790 Numer r  ...więcej

Zaproszenie ofertowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Zalesice - Kolonia „Zaprojektuj i wybuduj”. prowadzone w szczególności w następującej branży konstrukcyjno - budowlanej
2023-10-06 15:42:41
  ...więcej

Zaproszenie ofertowe pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym listopad 2023 - kwiecień 2024 rok"
2023-10-03 23:02:59
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zadanie pn.: „ODBIÓR I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WIERZBICA W 2023 ROKU”
2023-09-29 12:33:36
  ...więcej

Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32, ul. Żeromskiego 34, ul. Kościuszki 73 - budynek UG oraz PSP w Dąbrówce Warszawskiej
2023-09-29 09:47:44
Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d86b901-5c60-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d86b901-5c60-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Numer r  ...więcej

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Zalesice - Kolonia „Zaprojektuj i wybuduj”
2023-09-26 08:38:19
Postępowanie prowadzone jest na platformie eZamowienia.gov.pl: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2c76beb-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790 Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2c76beb-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790 Nu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne