2004

Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie powołania
Komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji w
magazynie Urzędu Gminy.
   Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-02-19 09:02:11 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:21:10.
Zarządzenie Nr 2/2004
   Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-02-19 09:04:07 | Data modyfikacji: 2004-04-20 10:44:06.
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie likwidacji
dokumentacji niearchiwalnej kat. B z referendum
unijnego.
   Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-02-19 09:06:29 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:23:03.
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Reagowania.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-28 15:12:42 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:23:50.
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie wytycznych Wójta
Gminy i planu zasadniczych przedsięwzięć w
zakresie obronności, obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego na 2004 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-28 15:13:40 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:24:38.
Zarządzenie Nr 6/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-20 11:10:00 | Data modyfikacji: 2004-04-20 11:25:10.
Zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie: przedłożenia
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
za 2003 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-19 07:46:28 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:27:08.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-19 07:50:14 | Data modyfikacji: 2004-04-19 07:53:19.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-19 07:52:12 | Data modyfikacji: 2004-04-19 07:53:52.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-19 07:54:53.
Zarządzenie Nr 8/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-20 11:23:56.
Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie ustalenia planów
finansowych szkół na 2004 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:35:47 | Data modyfikacji: 2004-09-21 13:51:21.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:37:40.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:38:28.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:39:17.
Załącznik Nr 4 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:40:10.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:40:46.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:42:01.
Załącznik Nr 7 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:42:45.
Załącznik Nr 8 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:43:21.
Załącznik Nr 9 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:45:54.
Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie ustalenia
planów finansowych przedszkoli na 2004 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:48:40.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:53:37.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:54:58.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:55:50.
Załącznik Nr 4 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 13:59:16.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:07:18.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:08:07.
Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:11:59.
Zarządzenie Nr 12/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:13:48.
Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-07 14:22:30 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:28:55.
Zarządzenie Nr 14/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:31:30.
Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:32:44 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:49:49.
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:34:06.
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:35:36.
Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:37:40.
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:38:44 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:39:40.
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zatwierdzenia
składu osobowego komisji konkursowej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:40:43 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:50:08.
Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do przygotowania planu
rozwoju lokalnego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:42:08.
Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2003 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:46:56.
Zarządzenie Nr 23/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:48:37 | Data modyfikacji: 2004-09-16 13:51:50.
Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-16 13:51:13.
Zarządzenie Nr 25/2004 w sparwie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:19:54 | Data modyfikacji: 2004-09-21 14:20:31.
Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:27:03 | Data modyfikacji: 2004-09-21 14:30:25.
Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:32:03.
Zarządzenie Nr 28/2004 w sprawie zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:33:26.
Zarządzenie Nr 29/2004 w sprawie zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:34:50.
Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:38:26.
Zarządzenie Nr 31/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:39:56.
Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:40:44.
Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2004 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:42:39.
Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 10:51:18 | Data modyfikacji: 2005-02-11 10:51:58.
Zarządzenie Nr 35/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-21 14:47:49.
Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 10:55:17.
Zarządzenie Nr 37/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:06:29.
Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie powołania
stałej Komisji Likwidacyjnej.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 11:04:14.
Zarządzenie Nr 39/2004
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 11:31:38.
Zarządzenie Nr 40/2004 w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2005 rok.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 11:42:16 | Data modyfikacji: 2005-02-11 11:49:56.
Zarządzenie Nr 41/2004 w sprawie zatwierdzenia
regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 11:51:53.
Zarządzenie Nr 42/2004 w sprawie likwidacji
dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 12:01:00.
Zarządzenie Nr 43/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:08:00.
Zarządzenie Nr 44/2004 w sprawie zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-11 13:02:00.
Data wprowadzenia: 2005-02-11 13:02:00
Opublikowane przez: Krzysztof Pater